Medlem av Norgeseliten logo

  1. Hjem
  2. Om oss
  3. ENØK - strømsparing
  1. Hjem
  2. Om oss
  3. ENØK - strømsparing

enok Norge flommer over av energi og vi vil jo helst ikke utnytte den mer en høyst nødvending. Som forbruker oppfordres vi derfor til å spare på strømmen. Ingen ønsker egentlig å redusere den levestandarden som vi har bygd oss opp gjennom livet. Men det er faktisk mulig å oppnå både i «pose og sekk».

Her er noen eksempler:

Varme: På mange av de eksisterende panelovnene kan man ettermontere termostater med nattsenking. Hvis ikke dette er mulig så er det en god investering og bytte til nye. Ved å benytte nattsenking er det mulig å redusere oppvarmingen med opptil 40%.

Belysning/LED Av Norges energiforbruk medgår 22% til belysning. Dersom man går over til LED lyskilder kan denne del av el-regningen reduseres med mellom 50 og 90%. Med litt lysstyringsautomatikk kan man lett doble denne innsparingen i form av antall timer forbruk.

This site uses cookies. For more information click here.